Børnetilskud

Den, der efter samlivsophævelsen, har barnet boende betragtes som ene-forsørger. Det medfører, at du er berettiget til ekstra børnetilskud. Hvis du er førtidspensionist er der mulighed for et særligt børnetilskud. Du skal sørge for at orientere kommunen om samlivsophævelsen, og om at du nu er enlig forsørger.

 

Pr. 1. januar 2010 er satserne således:

Ordinært børnetilskud: 1.217 kr. pr. kvartal pr. barn

ekstra børnetilskud: 1.239 kr. pr. kvartal i alt uanset antal børn

særligt børnetilskud: 3.108 kr. pr. kvartal

flerbørnstilskud: 2.006 kr. pr. kvartal

Specialister

70 22 88 50 Kontakt Advokater