Samlivsophævelse

Man kan sagtens have fælles forældremyndighed, selv om man ikke bor sammen. Men det er ikke altid en fordel. HUSK: I skal samarbejde om børnene hele livet – og i al fald, til de bliver 18. Fælles forældremyndighed kan ophøre efter aftale eller efter en retssag. Afgørende er, hvad der er bedst for barnet.
Hvis ikke man er enig om forældremyndigheden, kan man starte en sag i statsforvaltningen. Her forsøger man så at forlige parterne. Systemet vil meget gerne have, at der er fælles forældremyndighed, så der er et pænt pres på parterne i statsforvaltningen.

Statsforvaltningen kan ikke afgøre forældremyndighedsspørgsmålet. Det er retten (domstolene), der gør det.

Man kan dømme til tvungen fælles forældremynnghed.

Man kan godt have fælles forældremyndighed, selv om man ikke bor sammen – eller har boet sammen.

Stikord: forældremyndighed, skilsmisse

Specialister

70 22 88 50 Kontakt Advokater