Privat

Byretten havde ikke vejledt ordentligt i en såkaldt småprocessag. Efter indholdet af byrettens dom fandt landsretten endvidere, at byretten havde afgjort sagen på grundlag af et synspunkt, som ikke syntes at have været gjort gældende af sagsøgte. Byretten

Frederiksberg Rets dom af 20. juni 2011 (BS S-237/2011) er med Procesbevillingsnævnets tilladelse af 7. november 2011 anket af A med påstand om, at indstævnte skal betale erstatning med 7.896,01 kr. samt appellantens omkostninger til […]

2020-01-29T20:40:39+01:00By |Categories: Erhverv, Privat|
70 22 88 50 Kontakt Advokater