Er advokater dårlige arbejdsgivere, ikke mindst overfor kvinder? Det mener Berlingske Nyhedsmagasin og nogle med dem. Jeg er ikke enig. Læs hvorfor.

Advokatbranchen har udviklet sig betydeligt de sidste ti år, ikke mindst på HR-siden. Når der nu trives historier som f.eks. Berlingske Nyhedsmagasins bredside mod branchen, så er den bedste medicin vel at fortælle hvordan vi gør. Her er beretningen om Forum Advokaters model.

Vi har et værdisæt og en CSR-politik. Vi har forpligtet os under FNs Global Compact og har foreløbig afleveret to årsrapporter hertil (læs dem på www.forumadvoakter.dk/csr).

Vi skelner i vores politik mellem områderne mennesker, miljø, økonomi og samfund og leverandører. Vores politik på området mennesker har ti bud:

1.Alle har krav på respektfuld rådgivning uanset baggrund.
2.I vores indkøb vil vi ikke medvirke til børnearbejde og anden utilbørlig udnyttelse af mennesker. Vi forfølger dette gennem leverandørforhold med tillid og omtanke.
3.Alle har ret til menings- og ytringsfrihed. I Forum Advokater sætter vi en ære i gensidig åbenhed, ærlig og tillidsfuld information om firmaet, og muligheden for at komme til orde.
4.Alle har ret til at blive udfordret kulturelt og til kunstnydelse.
5.Frihed til at fravælge. Interne møder og tilbud er frivillige, medmindre mødelederen eller arrangøren bestemmer andet.
6.Alle har ret til et familieliv. Vi tilbyder flere fridage og stor fleksibilitet.
7.Vi skaber rammerne for at prioritere sundhed i hverdagen. Vi har fokus på sundhed, motion og helbred.
8.Alle har ret til undervisning. Gennem Forum Academy tilbydes målrettet efteruddannelse til alle vore medarbejdere.
9.Vi er bevidste om vores samfundsansvar. Vi støtter kultur- og idrætslivet.
10.Vi tror på frihed under ansvar, navnlig under hensyntagen til vores klienters, samarbejdspartneres og kollegers behov.

Vi har ansat to medarbejdere, som har nedsat arbejdsevne og derfor skal have beskyttet arbejde. Vi har et betydeligt antal medarbejdere på deltid og vi har en fornuftig fordeling på kvinder og mænd.

Vi har et ønske om en fakturering på fem timer pr dag, hvilket for 220 arbejdsdage svarer til 1.100 timer pr år. Det mål nås ikke af alle, men de er her stadig.

Vi arbejder så lidt som muligt udenfor normal arbejdstid, men gør det, når kundens behov tilsiger det.

Vi har et fornuftigt forhold til hinanden og har en god atmosfære.

Berlingskes konklusion var: “Diagnosen på branchen er, at vi har at gøre med en syg patient”. Jeg kan ikke genkende den.