Nyt (gratis) kursus hos Forum Advokater

Som køber af en bolig på tvangsauktion har du ikke den samme sikkerhed, som når du køber bolig på traditionel vis. F.eks. bliver der ikke udarbejdet tilstandsrapport og elinstallationsrapport, og derfor kan du heller ikke tegne ejerskifteforsikring. Du bærer som udgangspunkt selv den fulde risiko for eventuelle fejl og mangler ved den købte ejendom.

• En tvangsauktion offentliggøres i dagspressen. Du kan få en salgsopstilling for ejendommen hos den part, der har annonceret auktionen, eller du kan downloade salgsopstillinger på nettet.

• Typisk får du kun lov til at se og gennemgå ejendommen én gang- her kan det være en god idé at alliere sig med en byggesagkyndig.

• Gennemgå alle økonomiske aspekter med en advokat. Advokaten kan også kontakte din bank ang. sikkerhedsstillelse og sørge for indeståelse i forbindelse med sikkerhedsstillelse.

• Du eller din advokat afgiver et bud på auktionen i fogedretten. Selve auktionen foregår på traditionel vis med budgivning og hammerslag efter 1., 2. og 3. opråb.

• Begæres der en ny auktion, skal du også møde op til den for at afgive dit bud. Den nye auktion afholdes senest seks uger efter den første auktion.

• Sørg for at have den nødvendige finansiering helt på plads med banken, inden du byder på auktionen.

• Ender du med at købe ejendommen, kan din advokat hjælpe dig med at hjemtage skødet og fordele budsummen korrekt til panthavere og andre rettighedshavere.