I mange andelsboligforeninger er det en udfordring at udarbejde et regnskab, som er overskueligt og informativt for nye læsere. Derfor har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udarbejdet en vejledning om regnskaber for andelsboligforeninger, der er omfattet af årsregnskabsloven. Den vigtigste del af vejledningen er et såkaldt “modelregnskab”, som styrelsen anbefaler at bruge, da det både sikrer høj gennemsigtighed og overholdelse af lovens krav.

Vejledningen kan ses her: