Miljøstyrelsen genåbner nu den låneordning, hvor boligejere med en forurenet grund kan få hjælp til at rense grunden finansieret med et afdragsfrit statsgaranteret lån med et rentetilskud.

Låneordningen er et tilbud til de mere end 400 boligejere, som har tilmeldt sig statens ordning for oprydning af forurenede grunde (værditabsordningen), hvor ventetiden i dag ligger på 15-20 år for de sidst tilkomne.

– Låneordningen er ganske enkelt et godt tilbud til de boligejere, der står med et akut behov for en oprydning for eksempel i en salgssituation, simpelthen fordi den giver boligejere mulighed for at få en hurtig oprydning og komme ud af en låst situation, siger vicedirektør i Mil-jøstyrelsen Michel Schilling.

Tidligere har i alt 32 boligejere fået hjælp fra låneordningen i år 2004 og 2008.

Alle der står på listen for den såkaldte værditabsordning, det vil sige boligejere der uden deres vidende har købt en forurenet grund, får adgang til låneordningen.

Tilsagn om optagelse på låneordningen vil blive givet så længe der er bevillingsmæssig dækning.