Inkasso

KREDITVURDERING

Der kan ofte være megen fornuft i at kreditvurdere ikke bare nye kunder men også eksisterende kunder.

Når det gælder en generel rating af egentlige selskaber, kan virksomheder som TDC (NN erhverv), D&B, KOB, BIQ og […]

2020-01-29T20:16:48+01:00By |Categories: Inkasso|

INKASSO I DANMARK

Det anslåes at der alene i Danmark hvert år behandles mere end 3 mio. inkassosager hos advokater, inkassobureauer og virksomhedernes egne autoriserede inkassoafdelinger. De mange sager dækker over, at mere end 600.000 virksomheder og privatpersoner […]

2020-01-29T20:15:21+01:00By |Categories: Inkasso|

UDENRETLIG INKASSO

Når en kunde ikke betaler en fordring til forfaldstid, starter en ofte længere proces, inden debitor betaler eller bliver sendt videre til retlig inkasso. Mange virksomheder sender helt op til 4 rykkere, inden sagen evt. […]

2020-01-29T20:21:48+01:00By |Categories: Inkasso|

Tvangsauktionsbegæring indsendt af inkassobureau afvist, da der alene ved indgivelse af begæring om tvangsauktion kan gives møde ved en advokat eller advokatfuldmægtig.

Inkassobureauet repræsenterede en klient, som havde pant i en fast ejendom. Klienten ønskede at ejendommen skulle sælges på tvangsauktion og inkassobureauet indgav herefter begæring herom til Retten i Kolding.

Retten i Kolding afviste begæringen med henvisning […]

2020-01-29T20:21:19+01:00By |Categories: Inkasso|

Ubegrundet konkursbegæring

Denne sag angår indgivelse af konkursbegæring uden fornødent grundlag og konsekvenserne heraf.

Sagens baggrund var, at et anpartsselskab havde anlagt sag mod eneanpartshaverens tidligere ægtefælle med påstand om tilbagebetaling af et ulovligt anpartshaverlån. Samtidig hermed havde […]

2020-01-29T20:21:29+01:00By |Categories: Inkasso|
70 22 88 50 Kontakt Advokater