Hos Forum Advokater behandler vi årligt tusindvis af sager, blandt andet via online-inkasso. Desværre kan vi konstatere, at vi hvert år må afslutte en del sager som uerholdelige. En del af disse skyldes, at der går for lang tid mellem fakturadato og sagen overgives til ekstern samarbejdspartner, hvis virksomhedens egne interne rykkerprocedurer ikke har været tilstrækkeligt effektive. Det er blandt derfor vi har udviklet online-inkasso: For at give vore kunder et incitament til at reagere hurtigt uden at behøve spekulere over prisen.

Nedenunder følger vores anbefalede rykkerprocedure, baseret på mere end 30 års erfaring med kreditstyring og inkasso :

Sørg altid for, at sikre Jer kundens korrekte stamdata og juridiske identitet – Tjek evt. op på dataene inden I opretter sagen på online-inkasso. Hvis vi får de forkerte data, når rykkerskrivelsen jo ikke frem til skyldneren.

Hvis du ikke kan finde debitor, kan du skrive til Folkeregisteret og oplyse debitors sidst kendte adresse samt vedlægge en check på 52,- Er debitor en virksomhed og kender du cvr-nummeret, kan du som regel finde adressen på CVR Registrets hjemmeside Du kan også bestille et opslag i cpr-registret via Forum Advokaters licens, det koster 50,-

1. rykker bør sendes hurtigst muligt, og senest et par dage efter forfaldsdato med angivelse af 10 dages betalingsfrist.

Et par dage efter udløbet af 10 dages fristen i 1. rykker sendes 2. rykker, hvoraf eksempelvis denne tekst fremgår : ”Nærværende rykker er samtidig et påkrav og varsel i henhold til inkassolovens § 10 samt inkassobekendtgørelsens §§ 3 og 4. Sker betaling ikke senest 10 dage fra dato, vil dette kunne medføre, at der pålægges vort krav yderligere inddrivelsesomkostninger idet sagen herefter vil blive sendt til inkasso, hvis ikke vi har hørt fra Dem”

Ved udløbet af 10 dages fristen i 2. rykker oprettes sagen hurtigst muligt på online-inkasso. Husk på, det er gratis, så du behøver ikke spekulere over prisen. Vær endvidere opmærksom på, at skyldneren på dette tidspunkt har fået 3 chancer til at betale: ”Til tiden, på 1. rykker og på 2. rykker” Der er derfor ingen grund til, at vente yderligere. Betaler debitor ikke efter 3 chancer, er muligheden på 4. eller 5. heller ikke ret stor. Du risikerer endvidere, at debitor stifter yderligere gæld, og du ved at vente for længe, kommer bagerst i køen af kreditorer.

Målsætningen er altså, at der fra forfaldsdato på fakturaen og til sagen oprettes på online-inkasso, helst ikke må gå mere end omkring 50-60 dage. Venter I længere, forøger I væsentligt risikoen for at komme til at lide et tab.