Karin Treschow

Karin Treschow

Sekretær


  • Telefon: (+45) 46 38 03 41
  • Mobil:
  • Email: ktre@forumadvokater.dk

Om mig:

Jeg er uddannet advokatsekretær, og har gennem mere end 20 år beskæftiget mig med en række forskellige fagområder. I dag arbejder jeg primært med:

Strafferet – dels straffesager, hvor vi repræsenterer den tiltalte, og dels bistandsadvokatsager, hvor vi bistår den forurettede bl.a. med erstatningskrav.

Skilsmisser – dels sager, hvor vi repræsenterer den ene part og kun varetager dennes interesser, og dels bobehandlersager, hvor min chef er udpeget af skifteretten som neutral part i parternes bodeling og skal udarbejde en opgørelse og deling af parternes aktiver og passiver.

Forældremyndighedssager – herunder sager om bopæl, om samvær og om forældremyndighed.

Testamenter og ægtepagter – herunder testamenter for gifte, for samlevende, og børnetestamenter.

Jeg deltager løbende i relevante kurser og uddannelse for at være ajour med sagsbehandingen indenfor de pågældende områder.

F.eks. indførtes i starten af 2018 et nyt system til sagsbehandling af civile retssager via inter-nettet på www.minretssag.dk. F.eks. kan forældremyndighedssager og klagesager behandles via portalen.

Mange af vores kunder er i en sårbar eller presset situation, når de kontakter os, og jeg gør mit yderste for at imødekomme kunderne. Jeg ønsker, at kunderne skal opleve, at de får en professionel hjælp, og at de samtidigt oplever en medarbejder der udviser evne til at forstå netop deres situation.