Lisbeth Larsen

Sekretær

Om mig:

Jeg har erfaring med straffesager både i forhold til tiltalte og forurettede, hvor bl.a. erstatningskrav opgøres for forurettede.

Endvidere ekspeditioner i forbindelse med udarbejdelse af testamente og ægtepagt, herunder tinglysning.

Udfærdigelse af fremtidsfuldmagter og ekspeditioner af samme, således at fremtidsfuldmagten ligger passiv i Fremtidsfuldmagtsregistret klar til at blive sat i kraft ved henvendelse til Familieretshuset, når det bliver relevant.

Forældremyndighedssager, herunder diverse ekspeditioner i forbindelse med forældremyndighed, bopæl og samvær.

Civileretlige sager og sagsbehandling på “minretssag”.

Inkassosager, herunder betalingspåkrav, udlæg og inddrivelse af gæld.

Jeg deltager løbende i relevante kurser, således at jeg er ajourført med sagsbehandlingen inden for ovennævnte sagsområder, hvorefter jeg kan yde mit bedste for hver enkelt kunde, som jeg har et ønske om at hjælpe bedst muligt i den givne situation.