Charlotte Svane

Juridisk assistent og specialist i boligkøb

Lidt om mig selv:

Jeg er uddannet advokatsekretær og juridisk assistent.

Da arkitektur og fast ejendom interesserer mig, har jeg også færdiggjort uddannelsen som ejendomsmægler. Efterfølgende har jeg suppleret min viden med valuar-uddannelsen, som også indeholder en del lærestof om bygningskonstruktion.

Jeg har arbejdet i godt 4 år som ejendomsmægler, hvor jeg udover formidling og salg af ejendomme, også har virket som vurderingsmand for Totalkredit og Nykredit.

Gennem mere end 25 år har jeg beskæftiget mig med forskellige facetter af handel med fast ejendom og de forbundne ekspeditioner. Jeg gennem årene opbygget stor viden om fast ejendom og desuden et stort netværk blandt de forskellige aktører, der interagerer i en ejendomshandel.

Den typiske dansker køber og sælger fast ejendom 1-3 gange i sit liv. Derfor går der som regel år i mellem, at man kommer i kontakt med termerne omkring køb og salg af fast ejendom.

At købe eller sælge nyt hjem involverer hjerteblod – det er jeg ikke i tvivl om. Det har mine mange år i branchen lært mig. Og det er jo en stor investering. Sjældent gør danskere større investeringer end når de køber ny bolig.

Det er vigtigt for mig, at kunden kan føle sig tryg ved min rådgivning.

Ejendomshandel er et område som en gang var let overskueligt – hvor ord var et ord og en slutseddel aldrig var på mere end to sider, men det er i dag blevet til en samling dokumenter på til sammen flere hundrede, nogle gange tusind sider. Det gør det vanskeligt at gennemskue for de fleste.

Det er mit ønske, at alle kunder skal føle sig klædt på til at træffe de vigtige og rigtige beslutninger i forbindelse med et boligkøb og være tryg ved at gøre det.

Den tryghed forsøger jeg at skabe grundlag for ved – i samarbejde med advokat Allan Ohms og advokat Erik Øvlisen – at foretage en grundig undersøgelse af ejendommens forhold og yde rådgivning herom til kunden. Via samtaler med kunden om kundens ønsker for ejendommen og begrundelse for at vælge netop denne ejendom forsøger vi at finde en løsning, som tilgodeser kundens ønsker mest muligt.

Uddannelse:
Gennemført ejendomsmægler- og valuarudannelsen.

Juridisk assistent.

Associeret medlemskab af DE

Erhvervserfaring:
14 år hos advokat Ebbe Vagn Rasmussen, Haslev, nu Advokatfirmaet Svendsen med: Familieret, ejendomshandler, retssager og incasso.

1 år hos advokat Svend-Aage Dreist Hansen, Køge med: Erhvervsejendomme, selskabsret og retssager.

2 år hos EDC-Ringsted som sagsbehandler med bl. Berigtigelser.

4 år hos Nybolig i Haslev som ejendomsmægler med lånevurdering, kommissionering, salg og berigtigelser.

Jeg er rigtig god til at rådgive om fast ejendom.

Andet:
Bestyrelsesarbejde i lokale foreninger.

Kontaktinformation

Telefon: (+45) 46 38 04 53
Email: cs@forumadvokater.dk

Fagområder er følgende:

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM
Rådgivning og udfærdigelse af dokumenter angående:

– parcelhus
– ejerlejlighed
– ideel anpart
– sommerhus
– mindre landejendom
– mindre erhvervsejendom
– byggegrund
– projekterede boliger
– familie-handler
– forældrekøb
– samlivshævelser og bodelinger
– udstykningsager
– diverse undersøgelser omkring fast ejendom

BERIGTIGELSE
– berigtigelse af ejendomshandler
– refusionsopgørelse
– kontakt med pengeinstitutter
– kontakt med ejendomsadministrator
– gældsovertagelse

TINGLYSNING
Rådgivning og udfærdigelse af dokumenter angående:

– skøde – endeligt eller betinget
– samejeoverenskomst
– pantebrev
– ejerpantebrev
– servitut
– noteringer
– ejerforeningsvedtægter
– debitorskifte
– transportpåtegning
– andre påtegninger
– forhøjelser af pant
– auktionsskøde
– tinglysningsfuldmagt
– § 20 aflysning
– andre adkomstforhold
– forkøbsret
– pantsætningsforbud

DESUDEN BISTAND MED:
– aflysning af dokumenter
– fremsøgning af servitutter og påtegninger
– fejl eller manglende ajourføring af tingbogen