Privat skifte

Et privat skifte betyder, at boet deles af arvingerne alene. Det er skifteretten, der giver tilladelse til, at der kan skiftes privat. En række betingelser skal være opfyldt, bl.a. :

  • Alle arvinger skal være enige om privat skifte. Er blot én arving uenig heri, kan et privat skifte ikke gennemføres.
  • Boets værdier må antages at kunne dække boets gæld. Boet skal således antages at være solvent.
  • Mindst én af arvingerne skal være til stede under skiftet, være myndig og solvent.
  • Afdøde må ikke ved testamente have udelukket privat skifte.
  • Afgørende hensyn, herunder arvingernes manglende betalingsvilje, må ikke tale imod skiftet.

Vælges et privat skifte, er det arvingerne, der behandler alle forhold i boet frem til boets afslutning. Dette betyder bl.a., at arvingerne senest 6 måneder efter boets udlevering skal udarbejde en såkaldt åbningsstatus, der skal indsendes til skifteretten. En åbningsstatus er en opgørelse over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen.

Bobehandlingen afsluttes med, at der udarbejdes en boopgørelse. Den seneste skæringsdag, der kan anvendes i opgørelsen, er 1-årsdagen for dødsfaldet. Opgørelsen skal inden 3 måneder efter den valgte skæringsdag, indsendes til skifteretten.

Der er mulighed for, at arvingerne kan antage en advokat, der på samtlige arvingers vegne, behandler boet.

Stikord: privat skifte

70 22 88 50 Kontakt Advokater