Vestre Landsret har den 17. december 2015 truffet afgørelse om, at det var uberettiget at bortvise en sygemeldt medarbejder, der var taget på ferie uden at orientere arbejdspladsen. Retten i Sønderborg var kommet til det modsatte resultat.

Medarbejderen, der var ansat som mekaniker, var i oktober 2013 udsat for en cykelulykke med brud på tre ryghvirvler til følge. Medarbejderen var fortsat sygemeldt, da han i januar 2014 tog på skiferie med familien. Han stod ikke på ski på ferien, og der blev taget hensyn til rygskaden på vej til og fra ferien. Et par dage forinden havde Medarbejderen været til kontrolbesøg på hospitalet, hvor sygemeldingen blev forlænget yderligere fire uger. Medarbejderen fik dog samtidig oplyst, at han ikke længere behøvede at benytte korset, medmindre han følte ømhed i ryggen, og at han kunne påbegynde genoptræning efter ca. fire uger.

Medarbejderen orienterede ikke arbejdspladsen om ferien, og da de via et facebook-opslag blev opmærksomme på det, blev medarbejderen bortvist.

Medarbejderen havde i sygdomsperioden tilbudt at arbejde på nedsat tid, hvilket arbejdspladsen havde afslået.
Landsretten kom frem til, at bortvisningen var uberettiget. Landsretten lagde blandt andet vægt på, at medarbejderens læge efter skituren havde erklæret, at skituren ikke havde udgjort en risiko med hensyn til rygskaden, og at der ikke var grundlag for at anse turen for at have forhalet helbredelsesprocessen.
Arbejdsgiveren havde for byretten givet udtryk for, at han nok ville have tilladt ferien, hvis medarbejderen havde spurgt, hvilket Landsretten også tillagde vægt i medarbejderens favør.

Den uberettigede bortvisning kostede arbejdsgiveren en godtgørelse for uberettiget bortvisning samt løn i opsigelsesperioden. Medarbejderen blev desuden tilkendt en godtgørelse for manglende ansættelsesbevis.
Vestre Landsrets dom af 17. december 2015 (sag B-0259-15)

Kommentar:
At sygdom ikke hindrer ferieafholdelse er ikke ukendt. Imidlertid vil det altid være en konkret vurdering, hvor sygdommens karakter har meget at skulle have sagt. Hvor stressramte medarbejdere kan have stor gavn af en ferie, kan medarbejdere med fysiske skader til gengæld forværre sygdommen, hvis ferien indebærer fysisk aktivitet, der er lang rejsetid eller lignende.
Eftersom en uberettiget opsigelse eller bortvisning kan være en dyr affære, må der foretages en vurdering af de konkrete omstændigheder forbundet med såvel sygdommens karakter som ferietypen, før der skrides til afslutning af ansættelsesforholdet.