Basel II-aftalen, også benævnt ?The new Basel Capital Accord?, eller ?International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework?, er en aftale, der behandler pengeinstitutters kredit- og forretningsrisici, og er indgået mellem pengeinstitutrepræsentanter fra G10 landene i en komité, der har siddet siden 1974. I G10 landene er man nu i gang med at implementere minimumskravene, men som det skete med Basel I fra 1988 er også andre lande i gang med at implementere principperne og tilpasse national lovgivning.

Princippet i Basel II er, at pengeinstitutterne undersøger en række forhold hos låntagerne der kan påvirke deres kreditværdighed, og derefter foretager en rating. Jo bedre rating, jo lavere låneomkostninger.

Basel II vil med andre ord betyde, at pengeinstitutterne indregner et risikotillæg på de kunder hvor der er størst risiko for tab, og giver en risikobetinget ?rabat? på de kunder, der er mere sikre. Basel II opstiller en række temaer for ratingen, der både er de traditionelle (kvantitativt-finansielle) kriterier, og fremtidsorienterede kriterier af kvalitativ art. Forhold som kvalitet i ledelsen, markedssituation, markedsposition, og strategi, skal have indflydelse på bedømmelsen. De virksomheder, som ikke har nogen gennemtænkt strategi, som er på dynamiske markeder uden at have en stærk position, og som ikke har en professionel ledelse, må således fremover påregne højere finansieringsomkostninger.

Det bliver interessant at følge Basel II?s implementering i Danmark, og hvordan det influerer på effektiviteten i virksomhederne og deres planlægning at det udkrystalliserer sig klart, de kan spare finansieringsomkostninger ved at være fremtidsrettede og professionelle. Det kan have vældig stor betydning for det danske finansielle marked. Basel II indgår i regeringens lovpakke for dette folketingsår så det er på vej.