Hvad er en konflikt og hvordan påvirker den os.

Vi kan ikke undgå konflikter, når vi har med andre mennesker at gøre, så vi kan lige så godt forholde os så konstruktivt til dem som muligt.

Så længe vi lever sammen, er det nemmere at håndtere konflikterne mellem os, i hvert fald hvis vi har en god relation til hinanden og ønsker et fælles liv sammen.

Hvis vi er ved at gå fra hinanden eller er gået fra hinanden, bliver konflikterne ofte meget sværere at håndtere. Det kan jo være, at årsagen til, at vi går fra hinanden, har været, at vi ser forskelligt på mange ting.

Uanset om vi har forholdsvis ens grundholdninger, vil bruddet i sig selv øge risikoen for konflikter. Dels på grund af misforståelser, men også fordi vi ser hinanden i et andet lys.

Vi er ikke længere så forstående og accepterende over for hinandens forskelligheder, som vi måske var, mens vi levede esmamen.
Vi har heller ikke længere de positive oplevelser med hinanden, som gjorde, at de uenigheder, der var, blev håndteret uden at vokse sig store.
Det er derfor sværere at håndtere uenighederne, og vi kan have brug for professionel hjælp fra en neutral konfliktmægler, der har forståelse for konflikter og konflikthåndtering og kan hjælpe os med at finde løsninger.

Som så meget andet i tilværelsen er det bedre at forebygge end helbrede, og er skaden sket, er det bedste at sætte ind så tidligt som muligt.

Jo højere konfliktniveauet er blevet, jo sværere er det at se sin egen andel i konflikten og jo sværere er det at forstå den anden. Jo større er risikoen for, at konflikten eskalerer yderligere.

Jo højere konfliktniveauet er, jo sværere er det at tage vare på andre. Det er en af grundene til, at der er så mange børn, der lider under forældrenes konflikter.

Hvis ikke det er lykkedes at holde konflikten på så lavt et niveau, at man stadig kan have en god og konstruktiv dialog, har man som regel brug for hjælp udefra med at få konflikten trappet ned, så man kan genoptage dialogen og finde løsningerne.

Så længe du inderst inde har et ønske om at finde en løsning, og hvis I selv vil kæmpe for den, er der håb. Så skal det nok lykkes, men det kan kræve hjælp. Den kan vi levere – vi har arbejdet med mediation siden 2003.

Ring eller skriv til advokat Allan Ohms (tlf.: 46380321 mail: ao@forumadvokater.dk) og få nærmere oplysninger.