Årets konfirmationer står for døren. I delebørnsfamilier kan forberedelserne være forbundet med udfordringer om økonomien i forbindelse med barnets konfirmation. Jeg vil forsøge at afhjælpe udfordringerne med en guide om reglerne.

Hvis I ikke kan blive enige, kan bopælsforælderen søge om konfirmationsbidrag gennem Familieretshuset. Søger bopælsforælderen om konfirmationsbidrag er der forskel på, om der er fælles forældremyndighed, eller om bopælsforælderen har forældremyndigheden alene.

Er der fælles forældremyndighed kan samværsforælderen vælge, hvordan forsørgelsespligten opfyldes, når barnet skal konfirmeres. Det betyder, at Familieretshuset ikke fastsætter et konfirmationsbidrag, hvis samværsforælderen allerede opfylder sin forsørgelsespligt til barnets konfirmation. Det kan for eksempel være, at samværsforælderen selv holder en konfirmationsfest for barnet, eller at samværsforælderen tager barnet med på en rejse i anledning af konfirmationen. Forsørgelsespligten kan ikke opfyldes ved ”bare” at give barnet en stor konfirmationsgave.

Har bopælsforælderen forældremyndigheden alene, vil Familieretshuset typisk fastsætte et konfirmationsbidrag. Ved eneforældremyndighed tager Familieretshuset kun hensyn til udgifter, som samværsforælderen efter aftale med bopælsforælderen har afholdt i anledning af konfirmationen.

Skal barnet ikke konfirmeres, kan Familieretshuset fastsætte et såkaldt beklædningsbidrag, hvis bopælsforælderen har haft nogle udgifter, f.eks. til en fest. Beklædningsbidraget fastsættes på det tidspunkt, hvor barnets skolekammerater bliver konfirmeret. Størrelsen er det samme som konfirmationsbidraget.

Konfirmationsbidraget udgør 3.759 kr. i 2020. Det er fradragsberettiget for samværsforælderen og ikke skattepligtigt for modtageren.

Ansøgningen om konfirmationsbidrag udfyldes online på Familieretshusets hjemmeside med nem-id, og skal være modtaget i Familieretshuset senest dagen før konfirmationsfesten. Hvis ansøgningen sendes senere, mistes retten til at få fastsat konfirmationsbidrag. Der kan tidligst søges 3 måneder før barnets konfirmation. Ansøgning om beklædningsbidrag kan sendes tidligst fra dagen, hvor barnet fylder 13 år og senest på dagen for barnets 15 års fødselsdag.

Jeg håber, at jeres barns konfirmation bliver som jeres barn ønsker sig. Lad ikke spørgsmål om, hvordan I skal betale til jeres barns konfirmation fylde for meget. Det spolerer glæden omkring forberedelserne for jeres barn. Kan I ikke blive enige, så søg bidraget. Er I enige, så skriv det ned i en konfirmationsbidragsaftale. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig. Som familieadvokat igennem mere end 10 år, har jeg stor ekspertise i spørgsmål omkring børn, herunder i forhold til forældremyndighed, bopæl, samvær og bidrag. Min e-mailadresse er htr@forumadvokater.dk, og mit direkte tlf.nr. er 53737179.