Nedenstående artikel er bragt i Berlingske Business, fredag den 10. marts 2006

Tag ansvaret for egne konflikter. Spring domstolene over og løs konflikten.

Aviserne beretter hver dag om nye konflikter. Arla og Hirtshals Andelsmejeri. Magasin, SK Aarhus. ATP og NTC. Stort som småt. Og altid på vej til retten.

Hvornår ser vi – som i udlandet – at erhvervsvirksomhederne i første omgang fortæller omverdenen, at tvisterne går til mediation. Sæt din Google-søger til at hente nyt om mediation og du vil hver dag se stribevis af erhvervssager, der søges løst ved mediation.

Dag ud og dag ind udliciterer danske erhvervsledere deres konflikter til advokater, voldgiftsretter og domstole. Det var god latin, dengang man ikke havde bedre metoder, men i de sidste 30 år har vi på den internationale scene ? især USA og England ? kendt et virkningsfuldt og effektivt alternativ: mediation.

Danske advokater har taget mediation som metode her til landet. Der er uddannet over 200 advokatmediatorer, men vi har til gode at se dansk erhvervsliv udnytte muligheden.

Hemmeligheden ved mediation er, at parterne tager ansvaret for deres egen konflikt. Det kræver mod. Det er lettere at bede advokater og dommere overtage, men prisen er høj. I erhvervsforhold vil en voldgiftssag i mange tilfælde ødelægge gode relationer.

En retssag nedbryder den gensidige tillid, den ligger fjernt fra begrebet samarbejde. Omvendt vil den samtale, der foregår ved mediation, have karakter af en positiv og samarbejdende dialog. Der kan sagtens være betydelig uenighed, men dialogen bliver positiv, når parterne lytter til hinanden og selv – langsomt – tager ansvaret for uenigheden tilbage for at løse den.

En anden del af hemmeligheden er, at der ikke er formelle regler for mediation. Dermed adskiller mediationen sig fra retssag og voldgift, hvor retten kun kan tage stilling til de fakta, der på forhånd er gjort til forhandlingstema. Det gør retssagen meget ufleksibel og stiv og det forvirrer de fleste ikke jurister.

Ofte viser det sig i mediation, at netop den fri fleksibilitet gør det muligt for parterne at skabe en større sum af muligheder, hvorefter en deling af disse muligheder lettere kan ske på en måde, som hver part oplever som fair og ordentlig. Med andre ord: lagkagen bliver større – problemløsningen lettere.

En mediationsløsning vil ikke altid – nogle vil sige sjældent – stemme overens med et juridisk korrekt resultat. Aftalen vil ofte afvige fra det, en dommer ville nå frem til. Forklaringen herpå er, at dommeren skal følge juraen og de formelle regler, mens parterne i mediationen selv råder over deres konflikt. De kan i princippet aftale, hvad de vil, og der er mange gode grunde til ofte at vælge en “ujuridisk” løsning. Når parterne selv går ind for løsningen vil den – viser erfaringerne – holde langt bedre end den juridiske. Den vil føles behageligere og virke befordrende for et fortsat samarbejde.

Hvordan foregår mediation ? To virksomheder er blevet uenige om fortolkning af en aftale. De to virksomheder finder sammen en mediator og mødes med mediator. Mediator er “tolk” og får parterne til at lytte til hinanden.

Grundtanken er, at mediator giver konflikten – og ansvaret for den – tilbage til de uenige parter. I modsætning til i retssalen skal parterne selv forhandle sig frem til en holdbar løsning – med inspiration, hjælp og vejledning fra mediator.

Ofte vil parterne vælge at deltage sammen med egen advokat, men det vil i mediationen være parterne og ikke advokaterne, der fører ordet. Advokaterne vil lytte og besvare spørgsmål, mens parterne selv forsøger at løse konflikten. I retssager og voldgiftssager er parterne derimod gjort til passive tilskuere uden aktiv deltagelse.

Succesraten er høj: forligsprocenten ved mediation er gennemsnitligt omkring 70. Hvor retssager kan tage adskillige år bliver mere end to ud af tre sager løst hurtigt og i en god ånd. Ofte kan en løsning tilvejebringes indenfor en måned med 1-3 mediationsmøder. Der er kun gode grunde for dansk erhvervsliv til at tage den nye metode i brug.