Skatter og afgifter

Skatter og afgifter

Skatteretten er nok et af de mest komplekse retsområder i såvel dansk som international ret. Skattepligt indtræder af en eller anden art for enhver juridisk eller fysisk person på et eller andet tidspunkt i livet – populært sagt, er kun skatten og døden sikkert her i livet.

Selvom skattepligten uden videre kan konstateres, er der stor forskel på hvilke indtægter og udgifter, herunder tab, der indgår i opgørelsen af den skattemæssige indkomst for den enkelte, hvad enten der er tale om en virksomhed eller en person.

70 22 88 50 Kontakt Advokater