Forskellen på livstestamente og behandlingstestamente
Et behandlingstestamente giver langt større mulighed for selvbestemmelse end et livstestamente. Hvis man allerede har et livstestamente og ønsker at udvide sine ønsker om fravalg af behandling, skal man oprette et behandlingstestamente, da livstestamentet ikke automatisk bliver omlagt til et behandlingstestamente efter 1. januar 2019.

Livstestamenter
Livstestamenter, som er oprettet i Livstestamenteregisteret inden 1. januar 2019, er fortsat gyldige.

Et livstestamente kan udelukkende indeholde tilkendegivelser om, at man ikke ønsker livsforlængende behandling i en situation, hvor man enten er uafvendeligt døende eller hvor sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop el.lign. har medført så svær invaliditet, at man varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt.

Det er udelukkende fravalget af livsforlængende behandling som uafvendeligt døende, som skal følges af sundhedspersonen, mens ønsket fravalg af livsforlængende behandling som svært invalideret kun er vejledende for sundhedspersonen og skal indgå i dennes overvejelser om behandling.