Ovennævnte sag har været en del omtalt i medierne efter at Finansforbundet på sin hjemmeside har redegjort nærmere for sagens omstændigheder.

Sagen blev ført som en faglig voldgiftssag og gik i korthed ud på, at en bankmedarbejder, der tillige var tillidsmand, på årets sidste dag luftede sine arbejdsmæssige frustrationer på Facebook med indlægget:

”Ferie! Gid fanden havde folk, der kommer i tanke om indskud på børneopsparinger og pensioner den sidste bankdag i året.! Der er fucking 364 andre dage i året, hvor du kan ringe om det!”

Arbejdsgiveren, der blev gjort opmærksom på indlægget af en kollega til den pågældende medarbejder, vurderede, at der var tale om en illoyal handling og valgte derfor at afskedige medarbejderen. Medarbejderens forbund rejste herefter krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse ved en faglig voldgift.

Dommeren, Højesteretsdommer Poul Søgaard, lagde i sin afgørelse vægt på, at den pågældende medarbejder havde været den eneste tilstedeværende pensionsansvarlige medarbejder på årets sidste arbejdsdag, hvor det notorisk ikke er muligt at oprette en pensionsopsparing eller en børneopsparing. Hun var i den anledning blevet overfuset af flere kunder, manden lå syg derhjemme og hun havde to små børn, som skulle fragtes 40 km frem og tilbage fra hjemmet.

Hertil kom, at det var tvivlsomt, hvor længe det famøse indlæg havde været tilgængeligt inden medarbejderen selv slettede det, hvilket ifølge medarbejderen selv var sket efter mindre end et døgn – helt konkret 16 timer. Dette blev bekræftet af en af medarbejderens venner, hvorimod det vidne, arbejdsgiveren ønskede at føre, og ifølge hvem indlægget havde ligget helt frem til 3. januar, valgte ikke at møde op og afgive forklaring.

Endelig var der ikke påvist nogen konkret skadevirkning for banken, f.eks. i form af kunde-klager eller lignende, og på denne baggrund nåede dommeren frem til, at medarbejderen ganske vist havde dummet sig, men ikke i tilstrækkelig grad til, at en opsigelse var berettiget.

Medarbejderen fik derfor tilkendt en godtgørelse svarende til 8 måneders løn.

Kilde: Finansforbundet