I den såkaldte Salling-dom har Højesteret fastslået, at en kreditor i en inkassosag ikke kan få tilkendt de for inkassosager sædvanlige sagsomkostninger, hvis kreditor er repræsenteret af husadvokaten.

Mange større virksomheder har i deres juridiske afdeling ansat en advokat – en husadvokat. Når det er husadvokaten, der indbringer inkassosagen for retten, betragtes virksomheden som selvmøder, og selvmødere får ikke betaling for den tid, de bruger på en retssag. Der vil kun blive tilkendt en kompensation for den tid, kreditors medarbejder bruger på egentlige retsmøder, og i inkassosager er der som oftest ingen møder i retten. Kreditor i sagen fik derfor kun dækning for de indbetalte restafgifter.

Har man som virksomhed jævnligt inkassosager, hvor det er nødvendigt at sende sagen i retten, bør man overveje at få et tilbud på retslig behandling hos en ekstern inkassoadvokat. Navnlig i de situationer hvor debitor er bosiddende langt fra kreditors forretningsadresse, vil det f.eks. ofte være billigere at få en lokal advokat til at repræsentere virksomheden for f.eks. 600 kr. + moms, end at betale en intern medarbejder timeløn + kørselsgodtgørelse. Betaler debitor, vil udgifterne til den eksterne advokat være dækket ind.”

(UfR’s Nyhedsservice, 2004.1947).