En skatteyder ønskede sammen med sin ægtefælle at erhverve en sommerbolig i Tyrkiet via et tyrkisk selskab, Ltd. Sirket. Skatteyderen forespurgte Skatterådet om Ltd. Sirket efter de danske skatteregler kunne betragtes som et sameje med den konsekvens, at det var deltagerne i Ltd. Sirket, der blev beskattet.

Skatterådet kom til, at Ltd. Sirket, der efter de tyrkiske regler er et selskab med begrænset ansvar, også efter de danske skatteregler måtte anses for et selskab med begrænset ansvar, og dermed for en selvstændig juridisk person med selvstændig skatteretsevne. At Ltd. Sirket er et selskab med begrænset ansvar skyldes, at der alene er personlig hæftelse for skatterne. Herudover lagde Skatterådet vægt på, at Ltd. Sirket skal registreres i et lokalt handelsregister.

Kommentar:

I afgørelsen går Skatterådet ind og ser på hvilke regler, der i Tyrkiet gælder for det tyrkiske selskab. Denne undersøgelse munder ud i, at hæftelsen er begrænset, bortset fra skatter. På denne baggrund kommer Skatterådet til, at det tyrkiske selskab skal behandles efter de danske skatteregler, der gælder for selskaber med begrænset ansvar, dvs. aktie- og anpartsselskaber.

Da det tyrkiske selskab anses for et selvstændigt skattesubjekt i dansk skatteret, kan Danmark ikke beskatte det tyrkiske selskab af dets indkomst fra ferieboligen beliggende i Tyrkiet. For skatteyderen og dennes ægtefælle er det dog værre, at der, med kvalifikationen af det tyrkiske selskab som et selskab med begrænset ansvar, vil blive tale om en rådighedsbeskatning vedrørende den feriebolig, som det tyrkiske selskab ejer. Denne rådighedsbeskatning vil årligt udgøre 16,25% af ferieboligens værdi fraregnet skatteyderens og ægtefællens betalinger til det tyrkiske selskab samt uger hvor ferieboligen eventuelt måtte være udlejet. Et køb af feriebolig gennem et tyrkisk selskab kan altså være en dyr fornøjelse.