Byretten dømte i foråret to ansatte til at betale en konventionalbod på 100.000 kroner til deres tidligere arbejdsgiver, fordi de opdaterede deres LinkedIn-profiler, inden deres konkurrenceklausuler udløb. De to medarbejdere arbejdede i et dansk selskab. De havde fået job i en konkurrerende virksomhed.

Byretten mente, at det var i strid med konkurrenceklausulerne at informere om jobskiftet på LinkedIn over for personer, som de to medarbejdere havde fået en professionel relation til via deres tidligere arbejde. Vestre Landsret var ikk enig i det, men lagde vægt på konkurrenceklausulernes formulering, som alene forbød ”beskæftigelse og interesse” i konkurrerende virksomheder. Landsretten hæftede sig ved, at personlige relationer i den pågældende branche var af mindre betydning, samt at virksomheden ikke havde nogen retningslinjer for brugen af sociale medier eller lignende. På den baggrund fandt Landsretten ikke, at opdateringerne på linkedin kunne udgøre en direkte eller indirekte beskæftigelse eller interesse i konkurrentens virksomhed, og derfor var opdateringerne ikke brud på konkurrenceklausulerne.

Landsretten bemærkede også, at de to medarbejdere havde fjernet deres opdateringer straks efter, at den gamle arbejdsgiver havde gjort opmærksom på, at opdateringerne var i strid med konkurrenceklausulerne.

Kommentar:
En virksomhed bør – når konkurrenceklausuler anvendes – efter denne dom tænke nøje over hvordan formuleringen af disse klausuler er. Med en blot lidt anderledes formulering kunne resultatet let være blevet et andet. Man fristes også til at sige: hvis landsretten måske havde et andet syn på de sociale mediers betydning, så ville udfaldet måske være blevet et andet.

Dommen er også en anledning til at virksomhederne overvejer om der er en – tilstrækkelig klar – politik for brugen af sociale medier i sammenhæng med arbejdsopgaven.