Penge til gode – fakturainkasso og retlig inkasso

Den mest almindelige form for inkasso er – fakturainkasso – der opstår hvor en given kunde ikke betaler for en vare eller en ydelse trods én eller flere rykkere.

Til gengæld er det meget forskelligt hvordan den enkelte kreditor vælger at reagere hvis en faktura ikke bliver betalt rettidigt. Nogle har meget effektive rykker – og inkassoprocedurer mens andre har mindre fokus på at få drevet pengene ind og ofte venter længe med at reagere.

Forum Advokater er medlem af Danske Inkassoadvokater og her anbefaler vi generelt, at virksomhedens udeståender bliver fulgt op og sendt til inkasso, hvis ikke debitor har reageret efter at virksomheden selv har sendt 2 rykkere. Se eventuelt under ”vejledninger” hvordan en rykker kan udformes med korrekt inkassovarsel.

Så snart den sidste frist for betaling i rykkeren er udløbet kan kravet sendes til inkasso og hvis ellers debitor er varslet korrekt kan advokaten straks sende en egentlig inkassorykker med opkrævning af hovedstol,renter, gebyrer og inkassoomkostninger. Debitor får her 10 dages betalingsfrist.

Kommer pengene ind afregner advokaten hovedstolen + renter og gebyrer og inkassosagsbehandlingen vil være gratis for virksomheden, da debitor også betaler omkostningerne til advokaten. Advokaten vil også varetage en eventuel afdragsordning efter nærmere aftale.

Betaler debitor ikke efter inkassorykker eller afdragsrykker kan Advokaten efter aftale med virksomheden sende et betalingspåkrav direkte i fogedretten hvis kravet er under 50.000 kr. excl. renter og gebyrer. Advokaten kan samtidig sørge for indberetning til et eller flere anerkendte skyldnerregistre hvilket ofte har en positiv effekt på debitors betalingsevne. Retsgebyret er p.t. 400 kr. for et betalingspåkrav hvortil kommer inkassoomkostninger til advokaten.

Er kravet større end 50.000 kr. skal der først udtages stævning og her er retsafgiften 750 kr. + 1,2 % af den af kravet der overstiger 50.000 kr.

Betaler debitor ikke trods betalingspåkrav eller stævning kan virksomheden vælge, at debitor skal afhøres om sin økonomi og aktiver på et særligt møde i fogedretten. Dette koster en tillægsafgift på mellem 3- og 400 kr. + et salær til advokaten for at møde og afhøre debitor.

Møder debitor ikke op kan det blive aktuelt at få debitor fremstillet af politiet eller besøge debitor med fogedretten. Dette koster en tillægsafgift på 400 kr. til fogedretten og et salær til advokaten for mødet.

Har debitor aktiver bliver der foretaget udlæg i disse til sikkerhed for virksomhedens krav og betaler debitor forsat ikke eller indgår en afdragsordning kan aktiverne sælges på tvangsauktion til hel eller delvis dækning af kreditors krav og omkostninger.

Alle omkostninger skal i princippet dækkes af debitor, men sker det ikke må kreditor betale omkostingerne.

Er debitor insolvent kan kreditor dog få momsrefusion + afskrive tabet og omkostningerne. Kreditor kan også håbe på at en registrering i et skyldnerregister på sigt vil føre til at debitor vælger at betale for at kunne købe på kredit igen.

Sagsbehandlingstiden kan være forskellig fra retskreds til retskreds men regn med 6 – 9 måneder før det er endeligt afklaret om pengene kommer ind eller ej.