Det forslag til ny toldforordning om indsatsen mod IPR krænkelser, som EU-Kommissionen fremsatte den 24. maj 2011, er tiltrådt af Europa-Parlamentet i juni 2013.

Formålet med den nye forordning er at styrke toldmyndighedernes arbejde i forhold til håndhævelse af IPR rettigheder.

Eksempelvis er den nye toldforordning udvidet til at omfatte varemærkekrænkelser, halvlederprodukters topografi, brugsmodeller mv.

Endvidere bliver den nuværende procedure til destruktion gjort obligatorisk for alle medlemslande, og der indføres en ny småsagsprocedure, som særligt er rettet mod mindre postforsendelser.

Det skal understreges, at varer af ikke kommerciel art, indeholdt i rejsendes personlige bagage, forsat er undtaget fra reglerne.

Forordningen finder anvendelse fra den 1. januar 2014.

Kilde: 2011/0137 (CUD)