Vestre Landsret har afgjort, at det er i orden at overvåge de ansattes færden ved montering af gps-overvågning i firmabiler.

Sagen vedrørte en servicekonsulent, som krævede erstatning efter at have opsagt sin stilling efter han blev bekendt med, at der under et serviceeftersyn var blevet installeret gps-overvågning i hans servicebil.

Medarbejderen havde på et fællesmøde fået oplysning om, at ledelsen løbende ville installere gps-overvågning i servicebilerne. Hvornår dette præcist ville ske, modtog medarbejderne ikke oplysning om, ligesom der ikke blev givet besked til den pågældende medarbejder, da overvågningen blev installeret.

Da medarbejderen via sin kæreste, der også arbejdede på arbejdspladsen, blev bekendt med installationen, opsagde medarbejderen straks sin stilling uden varsel. Medarbejderen blev bedt om at aflevere nøgler, kreditkort mv., hvilket han gjorde samme dag.

Medarbejderen gjorde herefter krav på løn i en periode svarende til arbejdsgiverens opsigelsesvarsel overfor medarbejderen. Begrundelsen var, at overvågningen efter medarbejderens opfattelse udgjorde en så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet fra arbejdsgiverens side, at han var berettiget til at anse sig som bortvist. Der var dog ikke nedlagt påstand om godtgørelse for usaglig opsigelse/bortvisning.

Medarbejderen nedlagde endvidere påstand om godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis, da spørgsmålet om overvågningen ikke var omtalt i ansættelsesbeviset, ligesom han gjorde krav gældende på kompensation for en kundeklausul.

Vestre Landsret stadfæstede retten i Horsens dom, da landsretten slog fast, at det er sagligt begrundet i en virksomheds forhold, når virksomheden – efter at have varslet medarbejderne om, hvad der ville ske – installerede overvågningsudstyr i firmabilerne. Medarbejderen kunne derfor ikke betragte sig som bortvist, og havde således ikke ret til kravet på fire måneders løn.

Landsretten kom endvidere frem til, at medarbejderen ikke kunne opsige sin stilling uden iagttagelse af det gældende opsigelsesvarsel på en måned. Da medarbejderen straks var blevet bedt om at aflevere nøgler mv., kunne han dog betragte sig som fritstillet i opsigelsesperioden. Medarbejderen var derfor berettiget til én måneds løn.

Hvad angår spørgsmålet om ansættelseskontrakten nåede landsretten frem til, at det ikke udgjorde en mangel, at ansættelseskontrakten ikke indeholdt en bestemmelse om overvågningen. Spørgsmålet om kompensation for kundeklausulen blev afvist med den begrundelse, at kravet om kompensation ikke var omtalt i ansættelseskontrakten, hvorfor klausulen ikke kunne gøres gældende af arbejdsgiveren. Det forhold, at kundeklausulen var mangelfuld og dermed ugyldig, udgjorde til gengæld en mangel i ansættelseskontrakten, hvorfor medarbejderen tilkendtes en godtgørelse på 7.500 kr.