Justitsministeren har den 29. april 2011 til Folketinget fremsat forslag om, at beløbsgrænsen for betalingspåkrav ændres fra 50.000 til 100.000 kr.

Muligheden for indgivelse af betalingspåkrav har eksisteret siden 1. januar 2005. Betalingspåkravet er et alternativ til stævning i de sager, hvor skyldner ikke har indsigelser. Formålet med indførelsen af betalingspåkravet var at lette inddrivelsen af ubestridte fordringer og at aflaste civilretten, idet betalingspåkravet behandles af fogedretten.

Betalingspåkrav under kr. 50.000 har den fordel, at der alene skal betales kr. 400 i retsafgift, i stedet for kr. 500, som er tilfældet ved stævning, og at der alene skal betales yderligere kr. 300 i retsafgift, hvis betalingspåkravet skal fortsætte med en fogedforretning. Der er som udgangspunkt ikke i lovforslaget lagt op til, at der ved betalingspåkrav over kr. 50.000 vil være en besparelse af retsafgift i forhold til, hvis kravet behandles af civilretten.

Det fremgår af lovforslaget, at det forventes at træde i kraft den 1. oktober 2011.