Reglerne i Lejeloven og Erhvervslejeloven fra 1. januar 2001, om udlejers adgang til at opsige lejer, når han selv ønsker at benytte det lejede, eller når han ønsker at opsige lejer som følge af en ombygning, er indholdsmæssigt stort set de samme. Et par domme kan illustrere dette.