Pas på med afstanden til forankørende. Både for din egen sikkerheds skyld, men også af hensyn til dit kørekort. En ny afgørelse fortæller lidt herom:

47-årig kvinde kørte i personbil på en motorvej, hvor hun

på en strækning af mindst 1.000 meter kørte bag en personbil med en hastighed på ca. 135 km/t og en afstand på ca. 15 meter,

på en strækning af ca. 1.200 meter kørte bag en anden personbil med en hastighed på 130-140 km/t og en afstand på 10-15 meter

og på en strækning af mindst 450 meter kørte bag en tredje personbil med en hastighed på 130-140 km/t og en afstand på ca. 15 meter.

Statens Biltilsyns Vejledning om »tætkørsel« anfører under »Nødvendig sikkerhedsafstand« ved kørsel med 130 km/t en afstand på lige under 30 meter med en reaktionstid på 0,8 sek.

Ved en reaktionstid på 1,6 sek. er afstanden lige under 60 meter.

Byretten dømte kvinden, som ankede dommen.

Landsretten tiltrådte, at kvinden ved sin kørsel havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og derved fremkaldt fare for skade på person eller ting, jf. færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 1, og stadfæstede byrettens dom:

• Tiltalte T skal betale en bøde på 5.500 kr.
• Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 8 dage.
• Tiltalte frakendes førerretten.
• Tiltalte beholder dog førerretten, hvis hun ikke igen inden for 3 år fra endelig dom fører motordrevet køretøj på en sådan måde, at førerretten skal frakendes hende.
• Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

U.2016.3142.

KOMMENTAR: Kvinden udover bøde og sagens omkostninger også betale for generhvervelse af førerretten. Den samlede regning er nok på den forkerte side af 15.000 kr og risikoen for ved en ny fejl indenfor de tre år helt at miste førerretten.