Ja, viser denne dom. Tiltalte havde lånt sin søsters bil og var på grund af et migræneanfald ude af stand til selv at køre bilen hjem. Derfor bad han en kammerat køre for ham. På hjemturen blev bilen fotograferet i en fotofælde. Det var først, da T via sin søster fik en henvendelse fra politiet med et fotografi af bilen og dens fører, at han blev klar over, at bilen havde kørt for stærkt. Da T fortalte sin ven om henvendelsen fra politiet, fik han at vide, at vennen ikke havde noget kørekort.

T nægtede at fortælle politiet, hvem der havde været fører af bilen og blev derfor sigtet for overtrædelse af færdselslovens § 65, der har følgende ordlyd:

Ejeren (brugeren) af et køretøj skal efter anmodning fra politiet oplyse, hvilke personer der som førere har benyttet køretøjet.
Stk.2. Ejeren (brugeren), føreren og den, der i øvrigt har rådighed over et motordrevet køretøj, må ikke overlade føringen til en person, der ikke lovligt kan føre køretøjet.

T nægtede sig skyldig, idet han henviste til, at det af politiets hjemmeside fremgik, at man ikke var forpligtet til at give oplysninger om, hvem der havde benyttet et køretøj, hvis den pågældende person ikke havde gyldigt kørekort.

Retten idømte T en bøde på 2.500 kr., idet retten lagde vægt på, at T havde pligt til at oplyse, hvem der havde kørt bilen, med mindre han ved at give denne oplysning risikerede at udsætte sig selv for straf. Da T ikke, da han overlod brugen af bilen til kammeraten, havde været klar over, at kammeraten ikke havde noget kørekort, risikerede han ikke selv at blive straffet, og havde derfor været forpligtet til at svare på politiets forespørgsel.

Kilde: Retten i Kolding