Vidste du, at hvis du har et tab på 50.000 kr. og en overskudsgrad på 10 %, så skal din virksomhed omsætte 500.000 kr. mere næste år for at kompensere tabet..

For meget store virksomheder kan tab på debitorer kalkuleres ind i virksomhedernes prissætning og dermed indgå som en del af de driftsmæssige omkostninger på linie med svind og lignende, men for mindre virksomheder kan et tab på en kunde komme helt uventet og i høj grad påvirke virksomhedens resutat og likviditet.

For at begrænse risikoen ved tab på debitorer i DK og i udlandet vælger flere virksomheder at tegne en kreditforsikring. En kreditforsikring indebærer at virksomheden betaler nogle promille af virksomhedens omsætning i forsikringspræmie mod at forsikringsselskabet dækker eventuelle tab på dårligere betalere.