Retten i Glostrup har dømt en 50-årig mand fra Ishøj for hærværk og forsøg på legemsangreb efter straffelovens § 244 og § 291 begået mod en 72-årig kvindelige nabo.
Den 50-årige mand havde flænset naboens parasol og forsøgt at ramme hende med vandsprøjt, da hun gik ud på deres delte altan. En politibetjent fra lokalpolitiet havde været til stede i den 72-åriges lejlighed og havde overværet, at den 50-årige fra sin altan forsøgte at ramme naboen med flere kraftige stråler fra sin vandpistol.

Straffen blev fastsat til 5 dagbøder hver på 250 kr. Retten lagde ved strafudmålingen i skærpende retning vægt på, at forholdet var begået over for en 72-årig kvinde i hendes hjem. I formildende retning lagde retten vægt på legemsangrebets begrænsede karakter, herunder at der alene var tale om forsøg, og på, at der mellem parterne havde været forudgående uoverensstemmelser.

Sagsnr.: 7693/2012