Forum Advokater har udvidet sin internationale rådgivning til også at omfatte ukrainske forhold. Forum Advokaters samarbejdspartner i Ukraine har adresse i Odessa, der er en driftig handelsby ved Sortehavet og det ukrainske firma har speciale i shipping og anden maritim lovgivning.

Forum Advokater tilbyder rådgivning i Rusland gennem sin samarbejdspartner i Moskva, som også er kommet med i netværket i 2006.

Udover Ukraine og Rusland er netværket ultimo 2006 blevet styrket ved optagelse af nye samarbejdspartnere i Qatar, Tjekkiet, og Rumænien.

Den del af vor internationale rådgivning der har krævet indsigt i lokal lovgivning har i størst omfang været ydet i samarbejde med vore samarbejdspartnere i England, Skotland, Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Bulgarien, Letland, Litauen og Tyskland.

Forum Advokaters netværk er opbygget af nære personlige kontakter og medlemmerne af Cicero-netværket, som tæller betydende advokatfirmaer i 27 lande. Der kan optages eet advokatfirma i hvert land, og netværket er baseret på det personlige kendskab som kontaktpartnerne i de deltagende firmaer får igennem at mødes hyppigt, og gerne ved to formaliserede årlige sammenkomster.