Mødet afholdtes i New York. Global Compact er en strategisk platform for alverdens virksomheder til at arbejde mod større ansvarlighed og deltagelse forudsætter, at man opfylder en række kriterier.

På topmødet, deltog over 1.000 ledere fra en række virksomheder. Temaet var integrationen af miljømæssige, sociale og regeringsemner i erhvervslivet og de enkelte virksomheder med sigte på at skabe bæredygtige virksomheder.

Kendte deltagende danske virksomheder var Lego, A.P. Møller-Maersk, DSB, Novo Nordisk, Top-Toy og Toms Gruppen. Af andre deltagende virksomheder kan nævnes Tetra Pak, Cap Gemini, BASF Corporation, General Electrics, Olympus Corporation og The Coca Cola Company.

Forum Advokater deltager i Global Compact som en del af vores CSR-politik, som du kan læse mere om på vores hjemmeside.