A kom alvorligt til skade, da han i 2009 på sin motorcykel stødte sammen med en bil. Ansvarsforsikringsselskabet for bilen gjorde gældende, at personskadeerstatningen til A skulle nedsættes med 1/3 som følge af As egen skyld.

A var kommet kørende med 105 km/t – på baghjulet – ind i et kryds, hvor han stødte sammen med en bil. Bilens fører blev ikke fundet ansvarlig.

Erstatningen kan efter § 101, stk. 2, 2. pkt. nedsættes eller i særlige tilfælde bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden.

Højesteret vurderede, at dette skal læses sådan, at ikke enhver form for grov uagtsomhed kan føre til nedsættelse af erstatningen, kun den meget grove uagtsomhed kan føre til dette.

Er det så meget groft uforsvarligt at køre på ét hjul ind i et kryds med 105 km/t?

Højesteret fastslog, at nedsættelse af personskadeerstatning i henhold til færdselslovens § 103, stk. 1, sammenholdt med § 101, stk. 2, 2. pkt., kun kan ske, hvis der er tale om meget grov uagtsomhed. Det var ikke godtgjort, at A havde medvirket til skaden ved en sådan grad af uagtsomhed, at der burde ske nedsættelse af personskadeerstatningen.

Sag 326/2011