Mediation er en metode til at hjælpe parterne i en konflikt til at finde en løsning, de begge kan acceptere som god, gennem en forhandling. Forhandlingen styres af en neutral og særligt uddannet forhandlingsleder, en mediator.

Formålet med en mediators medvirken som for handlingsleder er ganske enkelt at øge sandsynligheden væsentligt for, at parterne når en forhandlingsløsning. En mediator skal ikke fremkomme med forslag til løsning eller vurdere konflikten juridisk, men derimod sørge for, at forhandlingerne gennemføres på en konstruktiv måde, så parterne selv finder frem til en løsning på konflikten.

Mediation har været brugt i USA, Australien og flere europæiske lande gennem mange år og er blevet et populært alternativ både i erhvervskonflikter og til løsning af konflikter i privatlivet.
Der er fem grundlæggende principper for mediation:

Mediation er altid frivillig for parterne, der til enhver tid kan forlade forhandlingerne
Mediation foregår i fortrolighed. Dette gælder såvel for parterne som for mediator
Mediator er neutral og kommer ikke med forslag til løsning på konflikten
Mediator kommer ikke med nogen juridisk bedømmelse af konflikten
Mediator leder og styrer forhandlingerne

Hvilke konflikter kan løses ved mediation?

Både konflikter, som kan indbringes for domstolene, og konflikter, der normalt ikke når så langt, er egnede til mediation, for eksempel:

Forretningskonflikter som kontraktbrud og misligholdelse
Konflikter i kompagniskaber om drift eller opløsning (for eksempel lægepraksis, revisor- eller advokatfællesskab)
Konflikter på arbejdspladser mellem grupper/afdelinger eller enkeltpersoner
Konflikter i forbindelse med arvesager, nabostridigheder og lignende
Konflikter i forbindelse med opløsning af ægteskab

For enkelte konflikttyper gælder det, at det endelige resultat ikke kan nås ved selve forhandlingen. Man kan for eksempel ikke blive skilt ved mediation. Men man kan nå til enighed om, hvorvidt man vil skilles og om vilkårene. Herefter kan man blive skilt ved bevilling.

Hvor længe varer en mediation?

De fleste mediation-forhandlinger kan gennemføres på et enkelt eller et par møder. Møderne varer normalt fra et par timer til en hel dag. Mediation kan komme hurtigt i gang, og selv om der eventuelt skal flere møder til, kan mediation afsluttes inden for en tidshorisont på nogle uger eller højst et par måneder.

Hvad koster mediation?

Mediation koster 1.800 – 2.800 kr. pr. time inkl. moms, alt afhængig af, hvem der optræder som mediator.

Det er normal praksis, at de involverede parter i konflikten deler udgifterne til mediator ligeligt. Langt de fleste konflikter, der bringes til mediation, finder en løsning indenfor 3-8 timer.

Hvornår er en løsning god?

En løsning er god:
· når begge parter oplever sig som vindere
· når begge parters interesser og behov er tilgodeset
· når der er flere omkostninger ved at bryde aftalen end ved at holde den
· når parterne fremover kan have en god indbyrdes relation

Held og lykke – tager du ansvar for din konflikt, så er du mere end halvvejs for at løse den.

Denne artikel er skrevet af advokat (H) Allan Ohms – du kan kontakte mig på ao@forumadvokater.dk eller +45 4638 03 21

Allan Ohms er uddannet mediator og fungerer som retsmægler under Østre Landsret. Forum Advokater har flere uddannede mediatorer,