Hvis du overvejer at rejse ud af Danmark med jeres børn på sommerferie, skal du sikre dig, at det kan ske lovligt.

Sommeren er på vej, og mange glæder sig til den sommerferie, der venter lige rundt om hjørnet. Flere har allerede planlagt sommerferien, mens andre drømmer. Mine to ældste børn vil ud og flyve, mens den yngste vil til Lalandia. I nogle delebørnsfamilier bliver børnenes og de voksnes drømme om sommerferien afløst af fortvivlelse og konflikter. Især hvis samarbejdet om børnene i forvejen er svært.

For selvfølgelig må du tage jeres børn med til f.eks. Lalandia, og I må også flyve dertil. Men må du tage jeres delebørn med til udlandet på sommerferie? Læs med her og få svar på, hvad der gælder for jer.

Har I fælles forældremyndighed? Ja så må I rejse til udlandet med jeres børn… Har I fælles forældremyndighed, kan I begge rejse med jeres børn til udlandet i de uger, I har sommerferie/samvær med børnene. Du skal ikke spørge den anden forælder, og det kræver heller ikke tilladelse fra Familieretshuset. En samværsforælder (den der ikke har barnets adresse registreret hos sig), kan altså på lige fod med en bopælsforælder rejse med børnene til udlandet i sommerferien. Medmindre der ligger en afgørelse, der begrænser eller ophæver retten til samvær med børnene i udlandet.

Har den ene af jer forældremyndigheden alene… Har du forældremyndigheden alene, kan du rejse til udlandet med jeres børn uden den anden forælders samtykke. Har du ikke (del i) forældremyndigheden, men samværsafgørelse, giver denne afgørelse kun ret til samvær i Danmark og i de øvrige nordiske lande. Ønsker du sommerferie i udlandet med jeres børn skal du indhente samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.

Kan du ikke få et samtykke, kan du rette henvendelse til Familieretshuset med anmodning om, at de tager stilling til, om du må rejse med børnene til udlandet. Ofte vil der blive givet tilladelse til, at jeres børn må tage med på en ferie eller et familiebesøg i udlandet, fordi det betragtes som en naturlig del af familielivet at rejse til udlandet. Medmindre der er en aktuel risiko for bortførelse af børnene.

Er I uenige om forældremyndigheden? Et hvert tiltag som bringer spørgsmålet om forældremyndighed i spil bevirker, at der skal være samtykke fra den anden forælder til, at du må holde sommerferie i udlandet med børnene. Kan du ikke få samtykke, kan du kontakte Familieretshuset og søge om tilladelse til, at du kan tage børnene med til udlandet på ferie i en kortere periode.

Er I ”kun” uenige om selve udlandsrejsen i sommerferien, og ikke om hvem der skal have forældremyndigheden i fremtiden, skal du ikke have samtykke fra den anden forælder. Du skal heller ikke søge om tilladelse fra Familieretshuset til at rejse til udlandet. I den situation er forældremyndigheden nemlig ikke bragt i spil.

Med disse ord vil jeg ønske dig og din familie en rigtig dejlig sommerferie. Har du brug for at vide mere om juraen i delebørnsfamilier, er du velkommen til at maile til mig på htr@forumadvokater.dk, eller ringe til mig på dir.tlf. 46380389.