Entrepriseret

Bevissikring

Østre Landsret har i kendelse af 9. december 2010, gengivet i UfR 2001.926Ø, truffet afgørelse om, at der ikke kunne gennemføres syn og skøn på baggrund af fotografier og en stadeopgørelse.

Af kendelsen fremgår, at […]

2020-01-09T12:11:44+01:00By |Entrepriseret|

Dagbøder

Voldgiftsretten er i sag C-10592, optrykt i TBB 2010, side 282, fremkommet med en tilkendegivelse om dagbøder, hvoraf dels fremgår, at dagbøder kan pålægges efter aflevering (og ibrugtagning), og dels noget om de krav, der […]

2020-01-09T12:12:45+01:00By |Entrepriseret|

ENTREPRISERET

Entrepriseret omfatter gennemgangen og udfærdigelse af entreprisekontrakter for private og for erhvervsvirksomheder – men derudover også rådgivning og voldgiftssager i de tilfælde hvor aftelerne af den en eller anden grund ikke holder.

Der kan stå store […]

2020-01-09T12:13:08+01:00By |Entrepriseret|
70 22 88 50 Kontakt Advokater