Fra den 14. til den 19. september 2011 parkerede en Billist sin bil i et parkeringsområde, hvor tavler angav, at der var tidsbegrænset parkering i 2 timer alle ugens dage mellem 06.00-21.00.

Billisten blev pålagt 3 parkeringsafgifter, hvoraf Billisten betalte den ene. Det var ubestridt, at Billistens bil ikke havde været flyttet i tiden mellem de pålagte parkeringsafgifter, og at den ulovlige parkering måtte anses for én forseelse, uanset at parkeringen fandt sted i et parkeringsområde. U.2013.2911Ø