I Lovorientering 2000/3 omtalte jeg TfS 2000.563 ØLD, hvor der blev stillet et forhøjet dokumentationskrav til en skatteyder, der havde foretaget befordringsfradrag for kørsel mellem Fredericia og København.

I en ny dom har Vestre Landsret fulgt denne linie. I en periode i 1996 arbejdede en skatteyder i Langeskov på Fyn til en løn på ca. 14.000 kr. pr. måned. I denne periode havde skatteyderen bopæl hos sin far i Ebeltoft. Forinden denne ansættelse og efterfølgende havde skatteyderen bopæl i Nyborg kommune. Skatteyderen tog et befordringsfradrag for 409 km pr. arbejdsdag. Landsretten underkendte fradraget, da den fandt at skatteyderen ikke havde løftet den bevisbyrde, der måtte stilles, når det blev lagt til grund, at han havde overnatningsmuligheder tæt på sin arbejdsplads (TfS 2001.446.)

Kommentar: Afgørelsen giver indtrykket af, at skatteyderen skiftede bopæl formelt og ikke reelt. Det er ikke særligt sandsynligt, at nogen vil køre 409 km dagligt for at tjene kr. 14.000 pr. måned. Når sandsynligheden taler imod en skatteyders standpunkt, er myndighederne berettigede til at stille et skærpet beviskrav.