På ejerforeningens generalforsamling blev det besluttet at udskifte bl.a. ejendommens dobbeltvinduer.

Ejeren af en af stuelejlighederne protesterede, da det efter ejerens mening ville give øget mulighed for indkig fra gaden og indskrænke muligheden for udluftning, fordi de nye dobbeltvinduer kun tillod en åbning på 15 cm. Siden hen nægtede ejeren at lade håndværkerne få adgang til lejligheden.

Retten fandt, at ejeren kunne modsætte sig udskiftningen af dobbeltvinduerne, fordi denne ville medføre en varig gene af reel betydning for ejeren.

KONKLUSION
Ejere af en ejerlejlighed kan hindre en vinduesudskiftning såfremt det medfører at brugen bliver væsentlig begrænset og at udskiftningen medfører en varig ulempe.

Der må selvfølgelig lægges til grund, at ejendommen ikke forringes ved ejerens modsætning mod udskiftningen af vinduerne i en af stuelejlighederne.

(Østre Landsrets dom U.2007.140)