Finansiel Stabilitet har indgået en forligsaftale med Forbrugerombudsmanden, der indebærer, at private kunder i den tidligere Roskilde Bank, som har købt aktier på opfordring af et brev fra banken i to aktiesalgskampagner i 2006 og 2007, tilbydes erstatning på 60 % af det nettotab, som de har lidt. Nogle er omfattet af forliget – andre ikke. De, der ikke er omfattet, skal tænke sig om hurtigt. Og de, der er omfattet, skal også tænke sig godt om.

HVEM ER OMFATTET

Aftalen omhandler kun private kunder. Afgrænsningen af om man er privatkunde sker efter samme retningslinjer som anvendes i Pengeinstitutankenævnet.

Der vil også være visse private kunder, som har købt aktier udenfor aktiesalgskampagnerne, der kan imødese et tilbud om erstatning fra Finansiel Stabilitet. Hvilke vides ikke.

Der er nogle private kunder, som ikke tilbydes erstatning. Det er f.eks. kunder, der har haft særlig viden om bankens økonomiske forhold eller kunder, der har haft særlig viden om investeringer.

Finansiel Stabilitet sender hurtigst muligt og senest den 25. februar 2014 breve til de kunder der er omfattet af Forligsaftalen. Indtil da er det ikke muligt at få svar på, om en navngiven kunde er omfattet – og heller ikke på hvor stor en eventuel erstatning vil blive.

HVAD OMFATTER FORLIGET?

Forliget omfatter ikke et lån optaget til finansiering af køb af aktier, fordi parterne har vurderet, at banken ikke handlede erstatningspådragende i forbindelse med ydelse af lån til kunderne.

Erstatningstilbuddet udgør 60 % af nettotabet. Det betyder, at der sker fradrag af eventuel fortjeneste fra et efterfølgende salg og eventuelt udbytte.
Hvis en erstatningsberettiget kunde har gæld til Finansiel Stabilitet, vil Finansiel Stabilitet foretage modregning og alene udbetale et eventuelt overskydende beløb til kunden.

ER DET ET GODT FORLIG

Dem, der er omfattet af forliget, er ikke forpligtet til at tage imod, men kan vælge at sagsøge Finansiel Stabilitet. Om forliget er godt eller dårligt for dem, der er omfattet, afhænger af individuelle forhold, som bør vurderes i hvert enkelt tilfælde.

FORÆLDELSE

Du skal være meget opmærksom på, at dit eventuelle krav kan blive forældet og bortfalde. Det indgår i forliget, at der er en 24 ugers forældelsesfrist fra forligsaftalens indgåelse den 2. december 2013. Fristen gælder for kunder, der tilbydes erstatning og for de kunder, der ikke tilbydes sådan. Nogle kunder kan have ret til længere suspension af forældelsesfristen. Dette er omtalt i forligsaftalens pkt. 7*) og bilag 7*)

Aftalekomplekset er ikke helt lige til. Hvis du har et krav, som ikke er anmeldt til Finansiel Stabilitet, bør du nu nøje overveje, hvad du vil gøre. Både hvi du er omfattet af forliget og hvis du ikke er, kan det være en mulighed for dig at anlægge sag for at får prøvet dit krav. Pas på fristen herfor.

*)Du kan læse forligsaftalen her:
https://www.finansielstabilitet.dk/Files/Files/Nyheder%20-%20PDF/Forligsaftale_FSFOB.pdf