Vi lever i en tid, hvor det er helt almindeligt, at par lever papirløst sammen. For kun få generationer siden var kernefamilien, med ægteskabet som fundament, den dominerende familieform i det danske samfund. I dag er det blevet langt mere sædvanligt at leve sammen uden at være gift, samt at en eller begge parter har børn fra tidligere forhold. Mange finder denne måde at leve sammen på attraktiv, idet det giver en stor fleksibilitet og uafhængighed. Men har man først indrettet sig som en familie med et økonomisk fællesskab, kan fleksibiliteten og uafhængigheden være en ringe trøst, når ens partner vælger at gå eller hvis ens partner dør – og man ikke i tide har fået papirarbejdet i orden.