Du kan indbetale gaveafgiften kontant eller via netbank. Gavegivers og gavemodtagers cpr-nummer skal stå på indbetalingen.

Hvis gaven er kontanter, skal du udfylde en gaveanmeldelsesblanket til brug herfor og hvis der er tale om andre aktiver, skal du udfylde en særlig blanket til brug herfor.

Blanketten skal sendes til et skattecenter i det skattesamarbejde, som gavegiver hører under. Der skal du også betale gaveafgiften.

Gavegivers og gavemodtagers cpr-nummer skal stå på indbetalingen.

Du skal gøre det senest den 1. maj i året efter, at gaven er givet. Betaler og anmelder du for sent, skal du betale renter.

Hvis gavegiver eller gavemodtager dør efter at gaven er givet, er fristen senest 8 uger efter dødsfaldet.

Gaveafgift forfalder, når anmeldelse indgives.

Morarenten er beregnet for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken opgørelse eller anmeldelse skulle have været indsendt eller fra forfaldsdagen, og indtil opgørelse eller anmeldelse er modtaget eller afgifterne er betalt, jf. BAL § 38.

Morarente i 2009: 0,6 % pr. påbegyndt måned.

Eks.: Anmeldelse 23.12.2009. Betaling 1.5.2010. Gaveafgiftsbpligtigt beløb 100.000 kr. Renten udgør 3.600 kr.

Anmeldes i stedet 1.5.2010 og betales samtidig er der ingen rente.

Ansvarlig for denne artikel er advokat (H) Allan Ohms – du kan kontakte mig på ao@forumadvokater.dk eller +45 4638 03 21