PVS har åbnet en ny onlineportal – IP handelsportal – beregnet til privates handel med IP rettigheder, typisk patenter, brugsmodeller, varemærker og designs.

Ud over et IP market place, hvor man kan sætte sine patenter mv. til salg, indeholder porta-len en række generelle informationer, herunder om metoder til værdiansættelse mv.

Portalen indeholder også 4 standardaftaler på dansk, herunder såvel en eksklusiv som en ikke-eksklusiv licensaftale.

Som det understreges på siden, er de nævnte aftaler udtryk for standardkontrakter, der kan anvendes som udgangspunkt (eller tjekliste), når en aftale skal indgås. De bør dog altid til-passes individuelt, og det er derfor vigtigt at søge professionel rådgivning, så den endelige aftale passer til den konkrete situation.

Hos Forum Advokater har vi bred erfaring med licensaftaler mv., og vi bistår gerne med at udforme en endelig kontrakt, der passer til netop din situation.