Erstatninger for lægefejl skal ikke reduceres, fordi man er døende. Det har Østre Landsret i dag fastslået. Sagen drejede sig om en yngre kvinde, mor til to børn, der først fik at vide, at hun ikke havde kræft, men så i anden omgang fik besked om, at hun var alvorligt kræftsyg og kun havde kort tid tilbage at leve i.

Patientankenævnet ville beskære erstatningen med en tredjedel med henvisning til, at kvinden ikke har ret lang tid tilbage. Men Landsretten tilkendte hende den fulde erstatning på 5,4 millioner kroner. Sagen blev ført af advokat Karsten Høj.