Afgiftsfri gaver
2009
2010
Bundfradrag ved gaveafgift for afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns ægtefælle og forældre samt stedforældre og bedsteforældre
58.700
58.700
Bundfradrag ved gaveafgift for barns eller stedbarns ægtefælle (svigerbørn)
20.500
20.500
Gaveafgiftssats for gaver mellem ægtefæller
0
0
Gaveafgiftssats for gaver ud over bundfradraget til afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns ægtefælle og forældre samt barns eller stedbarns ægtefælle (svigerbørn)
15
15
Gaveafgiftssats for gaver ud over bundfradraget til stedforældre og bedsteforældre
36,25 %
36,25 %
Gaveafgiftssats for kapitaler og formuegoder, hvorpå der hviler en brugs- og indtægtsnydelse
36,25 %
36,25 %

Ansvarlig for denne artikel er advoakt (H) Allan Ohms – du kan kontakte mig på ao@forumadvokater.dk eller +45 4638 03 21