Den 24. maj 2013 fremsatte EU-kommissionen forslag til ny toldforordning, COM (2011)0285 og Europaparlamentet har i juni 2013 tiltrådt forslaget, således at forordningen kan finde anvendelse fra den 1. januar 2014.

Forordningsteksten er endnu ikke underskrevet og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, men det fremgår af et memo udsendt af kommissionen den 11. juni, at forordningen blandt andet vil indebære en udvidelse af de typer af IPR-krænkelser, toldmyndighederne kan kontrollere ved grænserne. Endvidere er listen over beskyttede rettigheder udvidet til at omfatte ”trade names” (i modsætning til trade marks”), halvlederprodukters topografi, brugsmodeller, apparatur til at omgå teknologiske beskyttelsesforanstaltninger og ikke-landsbrugsrelaterede geografiske oprindelsesangivelser.

De eksisterende regler omkring destruktion vil blive gjort ufravigelige i alle medlemsstater og vil muligvis blive udvidet til at omfatte piratkopierede produkter i mindre postforsendelser.

Undtagelsesreglerne for rejsegods opretholdes, og kopiprodukter vil således fortsat kunne medbringes i en rejsendes personlige bagage.