Andelsboligforeningers ejendomme bliver vurderet den 1. oktober i lige år, altså i 2010. De nye vurderinger offentliggøres normalt i foråret (typisk februar eller marts). Vi venter altså nu på den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2010. Når den bliver offentliggjort vil det påvirke andelskronen og dermed andelens værdi. Det gælder for ejendomme, der værdiansættes efter den offentlige vurdering.

Det betyder så også, at så længe den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2010 ikke er offentliggjort, kan andelene jo sælges til de maksimalpriser, der er baseret på vurderingen pr. 1. oktober 2008, og som er vedtaget på seneste generalforsamling. Det er købsaftaletidspunktet, der er det afgørende her.

Mange forventer et fald i de offentlige vurderinger for andelsboligforeningers ejendomme. Der er naturligvis tale om et gæt og hvis der gættes rigtigt, ved ingen, hvor stort et fald der så bliver tale om.

Generaliseringer er altid farlige og derfor kan det ikke regnes for givet, at priserne falder alle steder. Nogle steder kan det gå omvendt. Og der er også mulighed for at andelsboligforeninger, som mener den offentlige vurdering er forkert, kan lade ejendommen vurdere og herefter anvende denne nye vurdering som basis for værdien. Der er flere muligheder, men markedet er i bevægelse og det bør såvel sælgere som købere forholde sig til.